ei en ij
ei en ij
au en ou
au en ou
ch en cht
ch en cht
open lettergreep
open lettergreep
gesloten lettergreep
gesloten lettergreep
lijk en ig
ig en lijk
teit en heid
teit en heid
isch
isch
c klinkt als s of k
c klinkt als s of k
tien
tie
ch klinkt als sj
ch klinkt als sj
leenwoorden
leenwoorden
th
th
iaal, ieel, ueel, eaal
iaal, ieel, ueel, eaal
x klinkt als ks
q, x en y
Werkwoorden
werkwoorden
   
 
Makkelijk
Fout gespeld
Makkelijk
Diverse oefeningen
  Makkelijk
Flitsen: woord typen
  Moeilijk
Slepen: sleep juiste woord in de zin
  Moeilijk
Slepen: sleep het juiste woord in 3 zinnen
  Gemiddeld
Typen: type het woord na
  Gemiddeld
Typen: type juiste woord in de zin
  Gemiddeld
Typen: type het juiste woord in 3 zinnen