Algemeen

Dit is het privacybeleid van jmonline.nl. Jmonline.nl is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze website.
Wij respecteren je privacy en houden ons aan de regels die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Jmonline.nl kan het privacybeleid eenzijdig wijzigen. We adviseren je daarom om dit beleid regelmatig op wijzigingen na te gaan. 

Verwerkte gegevens

Jmonline.nl maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je bijvoorbeeld jmonline.nl bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op jmonline.nl kwam en de pagina's die je binnen jmonline.nl bezoekt.

Jmonline.nl verzamelt en verwerkt daarnaast gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een account aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

  • naam;
  • wachtwoord (voor ons niet zichtbaar);
  • e-mail adres;

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan jmonline.nl verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van één van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die het privacybeleid heeft gelezen.

Doeleinden verwerking

De gegevens die je passief aan ons hebt verstrekt worden zoveel mogelijk anoniem door jmonline.nl gebruikt. We gebruiken informatie over welke pagina's je binnen jmonline.nl hebt bezocht om de relevantie van advertenties te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Adsense. Deze gegevens worden op geen enkele wijze gekoppeld aan de gegevens die je actief aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die je actief aan jmonline.nl verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een account aanmaken;
  • om contact met je te onderhouden over of in het kader van de Website en onze diensten;
  • om fraude en misbruik te voorkomen;
  • om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;

Ontvangers

Jmonline.nl zal jouw gegevens niet aan groepsmaatschappijen of andere derden verkopen of delen.
In sommige gevallen kan je via deze website doorlinken naar websites van derden. Jmonline.nl is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden.

Cookies

Deze website maakt gebruik van permanente cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die automatisch door de internet browser op je computer worden geplaatst. Met behulp van een sessie cookie kan onder meer worden bijgehouden welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Jmonline.nl gebruikt deze gegevens om de website gebruiksvriendelijker te maken.

Met behulp van een permanente cookie kan de website je bij en volgend bezoek herkennen. Bij het inloggen op je account maak je automatisch gebruik van de optie om je sessie-id te bewaren in een permanente cookie.

Je kunt je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst. Ook kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Google Analytics

Jmonline.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om jmonline.nl te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor jmonline.nl en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gezegd kun je je internet browser zo instellen dat je wordt gewaarschuwd als er een cookie wordt geplaatst en kan je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.

Beveiliging en bewaartermijn

De persoonsgegevens die via deze website worden verzameld zijn beveiligd via de huidige gebruikelijke technieken. Jmonline.nl bewaart de content die je op de website genereerd zo lang als je account in stand blijft. Als je je account laat opheffen, of na 1 jaar inactief is, zal jmonline.nl je account en de daarbij behorende gegevens geheel verwijderen

Mollie

Voor het afhandelen van een premium account maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genomen waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollies dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Inzage, correctie en verwijdering

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Leden kunnen dit voor het grootste deel zelf, bijvoorbeeld via de Account pagina. In de gevallen dat dit op deze manier niet mogelijk is, kan je een gespecificeerd verzoek tot jmonline.nl richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt hiertoe een e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgenomen op de contactpagina. In je verzoek dien je zoveel mogelijk te specificeren op welke persoonsgegevens het verzoek ziet. Naar aanleiding van je verzoek berichten we je per e-mail over het verdere verloop van de procedure.

Jmonline.nl zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal jmonline.nl de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voorzover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Jmonline.nl stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien jmonline.nl de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt jmonline.nl de bezoeker een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien jmonline.nl niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan jmonline.nl de bezoeker vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. Jmonline.nl schort de uitvoering van het verzoek op totdat de bezoeker jmonline.nl de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

Het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 10 juni 2020.