Onze voorwaarden:

 • Alle bestanden / teksten zijn door JMonline.nl gemaakt of door derden aangeleverd en daardoor ligt het copyright bij JMonline.
 • Alle oefeningen mogen vrij gebruikt worden op scholen of privé (dus niet voor commerciële doeleinden).
 • Er mag niets van deze website op andere websites geplaatst worden.
 • Er mag niet rechtstreeks naar onze bestanden worden doorgelinkt (dit is een vorm van hotlinken/deeplinken).
  Een verwijzing naar de pagina waar je de desbetreffende oefeningen kunt vinden is wel toegestaan.
 • Er mag niets van deze website gebruikt worden voor commerciële doeleinden.
 • Het tekstmateriaal op de website is veelal eigen materiaal of gekozen op kwaliteit die aangeleverd is door derden en JMonline.nl heeft al datgene gedaan wat redelijkerwijs kan worden gevergd om de (auteurs)rechten te achterhalen. Degenen die desondanks menen rechten te kunnen doen gelden, kunnen zich alsnog tot JMonline.nl wenden. Uiteraard zullen wij op verzoek zo snel mogelijk tekstmateriaal verwijderen indien daarvoor aantoonbare, gegronde redenen bestaan.

 

Privacybeleid

 • Na de registratie bewaren wij uw gegevens zoals email adres, inlognaam en wachtwoord. Deze gegevens hebben we nodig zodat u kunt inloggen op de website als leerkracht of leerling. De gegevens worden niet gedeeld met derden en zijn alleen voor eigen gebruik.

 • Er wordt  op deze website gebruik gemaakt van cookies om advertenties weer te geven van websites gebaseerd op eerdere bezoeken van de gebruiker (zie ons cookiebeleid).

 • Externe leveranciers en advertentienetwerken (Adsense)  en  (Bol.com) geven advertenties op deze website weer.

 • Wilt u geen gebruik maken van deze automatische cookies dan kunt u deze uitschakelen door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.

 • U kunt zich afmelden voor gebruik van de DoubleClick-Cookie voor interesses gebaseerd adverteren door het beheer van advertentievoorkeuren te bezoeken.